25 martie 2019

Regulamentul Particular al Raliului “OLD CARS RALLY – PRAHOVA 2019”

Regulamentul Particular al Raliului

OLD CARS RALLY – PRAHOVA 2019”

Etapa 1 a C.R.R.V.I. 2019

 

 1. Dispozitii generale

Competitia OLD CARS RALLY – PRAHOVA 2019 este un eveniment sportiv de tip raliu de regularitate.

Evenimentele tip raliu de regularitate se desfasoara in etape pe baza timpilor si a vitezei medii impuse.Traseul este pe drumuri publice si participantii sunt obligati sa respecte cadrul rutier in vigoare. Viteza medie pe etapa este specificata in Road book (maxim 50 km/h).

Competitiile de regularitate se desfasoara in conformitate cu:

 • Regulamentul FIVA
 • Regulamentul C.R.R.V.I. elaborat de Comisia Sportiva a Retromobil Club Romania.
 • Regulamentul particular al concursului

Prin inscrierea in competitie, participantii accepta prevederile prezentului regulament particular al concursului.

 1. Organizatorul

Organizatorul competitiei este CLUBUL VEHICULELOR DE EPOCA.

Competitia se desfasoara cu sprijinul RETROMOBIL CLUB ROMANIA, Autoritate Nationala membru al F.I.V.A.

Organizatorul C.R.R.V.I este Retromobil Club Romania.

 1. Automobile Admise

In aceasta competitie sunt admise automobile istorice (peste 30 de ani de la fabricatia automobilului respectiv) cu certificare de vehicule istorice.

Clasificate in functie de anul de fabricatie in urmatoarele categorii:

 • Cat. A (Ancester) – fabricat pana la 31 decembrie 1904

 • Cat. B (Veteran) – fabricat intre 1 ianuarie 1905 pana la 31 decembrie 1918

 • Cat. C (Vintage) – fabricat intre 1 ianuarie 1919 pana la 31 decembrie 1930

 • Cat. D (Post Vintage) – fabricat intre 1 ianuarie 1931 pana la 31 decembrie 1945

 • Cat. E (Post War) – fabricat intre 1 ianuarie 1946 pana la 31 decembrie 1960

 • Cat. F – fabricat intre 1 ianuarie 1961 pana la 31 decembrie 1970

 • Cat. G – fabricat intre 1 ianuarie 1971 pana la 31 dec 1980

 • Cat. H-fabricat intre 1 ianuarie 1981 si pana la limita de 30 de ani vechime.

 

Comisia tehnica poate refuza participarea acelor vehicule care nu corespund criteriilor de mai sus sau din punct de vedere tehnic prezinta defectiuni care nu permit circulatia in siguranta pe drumurile publice.

La acest eveniment pot participa in afara concursului, cu aprobarea organizatorului si posesori de automobile care nu au atestat de vehicul istoric sau nu au inca 30 de ani de la data fabricatiei, acestea putand fi clasificate in clasamente separate, ce nu conteaza in campionatul C.R.R.V.I.

 1. Echipaje si Echipe

Echipajul este format din pilot si copilot.

Daca in automobil un echipaj doreste sa primeasca si alte persoane, in limita locurilor din cartea de identitate a vehiculului, acest lucru se poate face cu aprobarea stricta a directorului de concurs, cu respectarea regulilor de siguranta rutiera si achitarea cheltuielilor suplimentare generate de persoanele in plus.

Pe durata concursului membrii echipajului, respectiv pilotul si copilotul pot schimba posturile intre ei daca ambii poseda permis de conducere valabil pentru tipul respectiv de vehicul.

In cazul abandonului, echipajul este obligat sa anunte telefonic sau verbal organizatorul evenimentului/directorul de concurs, sau cel mai apropiat arbitru.

Concurentii se pot organiza in echipe de minim 3 echipaje maxim 5 echipaje, din care vor puncta primele trei echipaje cu cel mai mic punctaj de penalizare. Taxa de inscriere echipa este de 300Lei.

 1. Inscrierea si verificarile tehnico-administrative

Inscrierea reprezinta solicitarea echipajului de a lua startul si totodata asumarea respectarii regulamentului particular si a celorlalte reglementari stabilite de organizator.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a aproba sau respinge inscrierea dupa criterii proprii fara a motiva in prealabil. Data limita de inscriere in concurs este 26 aprilie 2019, in limita celor 40 de locuri stabilite de organizatori.

Daca exista solicitari suplimentare peste limita de 30 de participanti, organizatorul poate aproba o suplimentare, cu conditia achitarii taxelor suplimentare de participare de catre echipajele admise suplimentar.

La Verificarile Administrative si Tehnice care au loc in ziua de 3 Mai 2019, intre orele 8.00 si 10.00, echipajele vor fi prezente in parcul tehnic organizat in parcarea stabilita in zona startului din Ploiesti pentru a fi admise la start avand asupra lor actele de identitate si carnetele de conducere pentru pilot si copilot, certificatul de inmatriculare al vehiculului si revizie tehnica in vigoare, (rovigneta daca nu sunt scutite de taxa de drum ca vehicule istorice), asigurarea RCA. Automobilele trebuie sa fie dotate cu instalatia electrica aferenta conectarii senzorului pentru instalatia de cronometraj conform schitei de montaj.

Verificarile tehnico-administrative se vor face la Secretariatul de Concurs unde se vor primi si urmatoarele documente de catre fiecare echipaj:

 • Regulamentul particular al concursului
 • Road bookul
 • Fisa de participare
 • Foaia de parcurs – Fisa de arbitraj nr.1

 • Probe speciale (TR= teste de regularitate) – Fisa de arbitraj nr.2

 • Lista de penalizari

 • Numerele de Concurs

 • Autocolante cu insemnele evenimentului si ale sponsorilor

Verificarea tehnica se face dupa verificarea administrativa.

Automobilul trebuie sa fie dotat conform normelor rutiere cu stingator de incendiu, trusa medicala, triunghi reflectorizant (2 buc), vesta reflectorizanta, folie plastic de pus sub automobil in parcul tehnic si sac pentru gunoi.

Nerespectarea acestor conditii atrage eliminarea din concurs.

 1. Desfasurarea Concursului

Evenimentul se desfasoara pe drumurile publice, cu respectarea regulilor de circulatie conform Codului Rutier in vigoare.

Participantii trebuie sa respecte toate indicatiile organizatorului si reglementarile din documentele de concurs.

Clasificarea echipajelor se va face in baza timpilor si penalizarilor inregistrate.

Vitezele medii de deplasare sunt cele din road book si nu pot fi mai mari decat cele prevazute de Codul Rutier.

Ordinea de start este stabilita de directorul de Concurs si va fi comunicata dupa incheierea inscrierilor(startul se va da in ordinea numerelor de concurs!).

Startul se da din minut in minut incepand cu ora comunicata, odata cu afisarea ordinii de start.

La Start, arbitrul noteaza in Foaia de parcurs Timpul de Start teoretic si Timpul de Start real.

Copilotul are sarcina de a calcula timpul ideal la care trebuie sa ajunga la Punctul de Control Orar conform Foii de parcurs.

La Punctul de Control Orar arbitrul noteaza timpul de sosire al echipajului in punctul de control si timpul de start daca este decalaj intre timpul de sosire si timpul de start.

La Punctul de Control de trecere arbitrul trebuie sa stea la loc vizibil pe traseu, echipajul trebuie sa opreasca in dreptul sau (semn CT ) si sa se aplice stampila sau semnatura de trecere. CT = control de trecere fara control orar.

 

Dupa neutralizare restartul se va da din minut in minut la ora specificata de organizator in Foaia de parcurs.

Sosirea in prima zi de concurs are loc in locul specificat in Road book.

Dupa Sosire si trecerea in Fisa de Arbitraj, de catre arbitru, a timpului de Sosire, echipajul se deplaseaza cu autovehiculul de concurs in parcul tehnic.

Organizatorul din diverse motive (trafic blocat, accidente, situatii neprevazute, conditii atmosferice deosebit de grele) poate anula o etapa sau o proba speciala.

Cronometrajul se realizeaza de catre echipa de oficiali (arbitri) din subordinea directorului de concurs, care are responsabilitatea reglarii cronometrelor tuturor arbitrilor dupa ora oficiala a concursului, comunicata si catre toti competitorii.

Se pot folosi orice fel de cronometre atat digitale cat si mecanice.

Etapele de concurs sunt reprezentate de distantele dintre doua posturi de arbitraj unde sunt localizate puncte de Control Orar(CO).

Precizia de cronometraj (minute, secunde, zecimi de secunda) este stabilita de organizatori si prezentata in Fisa de Arbitraj si Road book.

La CO (Controlul Orar) echipajul trebuie sa intre in minutul respectiv calculat conform cu Foaia de parcurs.

La TR (test de regularitate) echipajul ia startul la minutul specificat in Foaia de parcurs si trebuie sa parcurga distanta pana la sosirea din TR in timpul ideal impus.

La punctele TC si CO unde este specificat INTRARE LIBERA timpul de sosire nu conteaza pentru penalizari.

Startul oficial al raliului se da din locul indicat in Road book si sosirea din raliu a doua zi in locul indicat in Road book.

La startul in TR (Test de Regularitate) nu avem arbitru de start, decat la probele succesive si nu trebuie sa opriti in dreptul indicatiilor de intrare in TR.

Nu trebuie sa opriti nici la iesirea din Proba Speciala (TR) inregistrarea timpului facandu-se automat de instalatia de cronometraj.

Este interzisa oprirea deliberata pe parcursul probelor speciale.

Pentru intocmirea clasamentului la fiecare categorie trebuie sa existe un minim de 3 (trei) automobile participante.

Castigatorii sunt cei care reusesc cel mai apropiat timp de cel ideal (conform road book) certificat in Fisa de Arbitraj si care au cele mai putine penalizari.

Departajarea concurentilor cu acelasi timp si aceleasi puncte de penalizare, se va face tinand cont de vechimea masinii(prioritate avand masina cu anul de fabricatie cel mai mic).

 1. Penalizari

Penalizarile se acorda astfel:

-Penalizarile pentru fiecare minut de intarziere sau minut de sosire in avans fata de timpul impus de la punctele de CO se sanctioneaza cu 10 puncte penalizare/minut.(max. 150 pct. penalizare)

-La testele de regularitate (TR) penalizarile sunt de 0,1 punct / 0,1 secunde ( de intarziere sau sosire in avans), inafara de punctele in care este specificat INTRARE LIBERA.

-Nestampilarea fiselor de arbitraj la punctele de CT(Control de trecere) stabilita in Roadbook 150 puncte/stampila

-Oprirea deliberata pe parcursul probelor speciale (TR) se sanctioneaza cu 150 de puncte penalizare.

-Ratarea testului de regularitate (TR) se penalizeaza cu 900 puncte penalizare (15min x 6puncte).

-Modificari in Foaia de parcurs si Fisa de arbitraj facute de membrii echipajului, nu de arbitri se penalizeaza cu 100 puncte si pot atrage chiar eliminarea dn concurs.

-Neinscriptionarea automobilelor de concurs cu numerele de concurs, siglele sponsorilor si alte insemne inmanate la primirea documentelor de concurs de organizatori atrage excluderea din concurs.

Echipajul care agreseaza verbal sau respecta indicatiile unui oficial al evenimentului va fi exclus din concurs.

 1. Clasamentele si premierea

Clasamentele se intocmesc pentru automobile ce conteaza in campionatul CRRVI conform regulamentului CRRVI (la categoriile formate din minim 3 echipaje). In afara clasamentului CRRVI organizatorul isi rezerva dreptul de a premia echipajele ce concureaza pe automobilele fara certificare de vehicul istoric si acorda si premii speciale.

La categoriile la care nu sunt minim 3 automobile, acestea vor concura in categoria urmatoare din din clasificarea CRRVI(FIVA).

Se va intocmi clasament pentru cupa Dacia conform regulament CRRVI.

Se va intocmi un clasament in afara campionatului CRRVI pentru automobile youngtimer (minim 20 de ani de la data fabricatiei).

Se constituie clasamente separate pentru piloti si copiloti.

Contestatiile se depun dupa afisarea rezultatelor provizorii in maxim 15 minute, se analizeaza si se afisaza rezultatele finale..

 

Afisarea rezultatelor si festivitatea de premiere se va face in ziua de 4 mai 2018, in maxim 2 ore de la incheierea conconcursului.

 

 1. Observatii

Echipajele sunt obligate sa aiba inscriptionate masinile de concurs cu numere de concurs, insemnele sponsorilor evenimentului.

Afisarea reclamelor, altele decat cele ale sponsorilor evenimentului, este permisa doar cu aprobarea organizatorilor concursului (C.V.E.) pentru a nu intra in contradictie cu sponsorii. Daca un concurent refuza sa inlature reclamele neconforme acesta va fi eliminat din concurs.

Organizatorul (C.V.E.) nu isi asuma raspunderea in nici un fel pentru eventualele daune sau accidente intamplate pe durata evenimentului.

Participantii concureaza cu respectarea codului rutier si a legilor romanesti in vigoare si ca atare orice abatere de la acestea o fac pe propria raspundere.

Pe toata durata evenimentului persoanele fizice si juridice pot realiza cu permisiunea organizatorului (C.V.E.) materiale foto, video, audio despre concurs, participanti si automobile participante.

Membrii echipajelor sau alti participanti la eveniment nu pot emite pretentii catre organizatori sau utilizatorii de drept ai inregistrarilor.

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

Director concurs: Nicu Apostol 0721275464 0728131139

Director adjunct: Mircea Ursache 0747059951; 0722162743

Verificare tehnica si administrativa: Neugebauer Alexandru 0742055632

Arbitraj, intocmire clasamente: Retromobil Club Romania – Comisia Sportiva