23 noiembrie 2020

Adunarea Generală a membrilor Clubului Vehiculelor de Epocă

BY MIRCEA • NOVEMBER 23RD, 2020
COMUNICAT
În ziua de 20 noiembrie 2020 a avut loc Adunarea Generală a membrilor Clubului Vehiculelor de Epocă.
Începând cu această dată s-a hotărât, conform art.6 litera C din O.G. 26/2000 cu modificările din 21.07.2019, schimbarea denumirii în
ASOCIAȚIA CLUBUL VEHICULELOR DE EPOCĂ.
Consiliul Director al Asociației este urmatorul :
1. APOSTOL NICULAE – PREȘEDINTE
2. URSACHE MIRCEA – VICEPREȘEDINTE
3. NEUGEBAUER ALEXANDRU – MEMBRU
4. DUMITROAE MIHAI – MEMBRU
5. RADU CORNEL – MEMBRU
6. BALTAC MIHAI – PREȘEDINTE DE ONOARE
Comisia Tehnică și de Evenimente are următoarea componență :
1. RADU CORNEL – PREȘEDINTE
2. MANU RADU – MEMBRU
3. BAIAȘU HORAȚIU – MEMBRU
Adunarea Generală a aprobat deasemenea modificarea ACTULUI CONSTITUTIV și STATUTULUI ASOCIAȚIEI conform reglementărilor legale, Bilanțul contabil pe anul 2019 și propunerile de activități pe anul 2021.
CONSILIUL DE CONDUCERE